4 přednášky o empatické výchově

08.12.2016 16:00

Přijměte pozvání k besedám o dětech a jejich světě. Listopadovými čtvrtky nás bude provázet dětskými i rodičovskými tajemstvími Mgr. Katka Neubauerová.

 

10.11. čt 16:00 - 17.30  

KONTAKTNÍ A EMPATICKÁ VÝCHOVA 

    Výchova respektující potřebu hranic a řádu malých dětí, které jim dávají pocit jistoty a bezpečí a činí je klidnějšími. Je to výchova na  základě vzájemného porozumění a respektu. Na přednášce si budeme povídat o tom, proč děti hranice potřebují a proč se proti nim tak bnrání. Zároveň budeme posilovat  vůli a sebejistotu  rodičů v udržení nastavených hranic a zpracování emocí, kteroé jsou přirozenou reakcí, ne jen dětí, při střetu s omezením, s hranicí.

 24. 11.  čt 16:00 - 17:30 

 DĚTSKÝ VZDOR

 vývojové období velmi těžké jak pro nás pro rodiče, tak pro naše malé potomky. V období vzdoru dítě získává vědomí vlastního Já. Jak můžeme sobě a dítěti usnadnit toto náročné období? Lze předcházet vzdorovitým scénám, aby nebyly tak často, ale nezamezíme jim, a jak tedy se vzdorem zacházet tak, aby i po krizové chvíli jste byly se svým dítkem v pohodě vy a ono s Vámi, a ne jen o o tom si budeme povídat.

 

1. 12.  čt 16:00 - 17:30

 MEZIGENERAČNÍ VZTAHY

Vstupem do manželství Vám v rámci tradic držených po staletí dávají rodiče důvěru: ,,už tě mohu pustit, svůj život zvládneš žít bez mého dohledu"  Ale někdy se stane, že rodiče své dítko nepustí a nebo, že naše vnitřní dítko se nechce vzdát rodičů. Prostřednictvím poradenské konstelace si ukážeme, jak má rodinný řád po vstupu do manželství být nastaven a jak vymezit hranicenové rodiny vůči zásahům maminky, tatínka, tchýně a tchána do manželství, domácnosti a do výchovy. Na modelových situacích si ukážeme jak komunikovat tak, abychom nezůstávali s pocity zranění,  osamocení a abychom nezranili ani partnera v komunikaci. S láskou a úctou k životu starší generace se naučíme vymezit, abychom byly volní pro své potomky. Protože vztah dvou, ovlivní v rodinném systému třetího. Emoce jsou záludností života a zároveň hybateli akcí. Přenášejí se v rodině ze starší generace na mladší, na partnera. Pak podnětem   hněvu nemusí být dítě, manžel, ale například otec, kterého svým jednáním a nebo některými niancemi,  v chování dítěte  připomíná.

 

8. 12.  čt 16:00 - 17:30

 Terapie pevným objetím podle etiky PhDr. Jiřiny Prekopové

Říkáte si někdy, jak to, že s kolegyní ve věku matky si skvěle rozumím a s vlastí mámou ne? A s otcem? Odpověď je jednoduchá, mezi Vámi a Vašimi rodiči mohou stát emoce vnitřního dítěte plynoucí z neuspokojení potřeb ve  vztahu s rodiči. Ne nadarmo psyhologie hlásí, že vztah s m takou je prototypem dalších vztahů v životě. Tedy i vztahů s potomky.  Stojí mezi Vámi očekávání rodičů, někdy nenaplněná,  přenosy emocí ze členů širší rodiny, které ve vztahu s kolegyní nejou podstatné. Terapie pevným objetím pomáhá narovnat vztahy s vlastními rodiči právě skrze zpracování emocí, jejich ventilaci, pochopení a zpracování. Pak pochopíme kritiku rodičů, jejich postoje vůči nám, nešvary v komunikaci, které nás mohou zraňovat. Po TPO ztratí svou zraňující sílu, protože pochopíme, že rodiče k nám přistupují s láskou a dávají nám opravdu to maximum, co dokáží a v TPO získáváme ozdravné vědomí, oni mi dát víc opravdu nemohli.   Přirozeným pokračováním TPO je náprava komunikace. Když už máte zpracované emoce pramenící ze vztahu z dětství, můžete efektivně komunikovat nyní. Hovořit o emocích, lépe se vymezíte, když vnímáte, že po Vás rodiče chtějí něco, co je nad Vaše síly a nebo očekávání. S láskou, s porozuměním vůči tomu, co Vaši rodiče v životě prožili s nimi komunikujete již jako dospělý s dospělým, který své emoce dokáže zpracovat a ne jako dospělý s dítětem, který se nazlobí po každé, když se mu něco nezlíbí. 

 

 

Aktivity projektu: RC YMCA – podpora přirozených procesů v rodině jsou podpořeny z dotačního programu

Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“

 

-- 
Mgr. Kateřina Neubauerová 
Sociální pedagog, terapeut, lektorka kurzů empatického rodičovství a kurzů šátkování

www.katkaen.cz
katkaen@email.cz
tel: 775 387 989