Jak být důsledný a zároveň laskavý rodič

24.10.2017 17:00

Jak být důsledný a zároveň laskavý rodič

co se děje, že tak zlobíš

24. 10. út 17:00 – 18:30

Vyšlete požadavek a dítě se vzteká, lítostivě pláče, neposlechne. Jednou jste pevní, jindy povolíte. Přestáváte být pro dítě čitelní. Jak tedy nepovolit, a přesto mít pocit, že děláte správně? Pojďte posílit a spojit důslednost s laskavostí a respektem k potřebám dítěte jak lásky a sounáležitosti, tak řádu a pevné opory rodičů. Staňte se dětem oporou a parťákem zároveň.

Cíl setkání

Cílem setkání je posílit a spojit důslednost a porozumění při výchově. Uvědomit si, které emoce a přesvědčení vás činí méně jistými a důslednými. 

Mluvit budeme o

·         význam hranic pro člověka, rodinu a život ve společnosti

·         boj rozumu, vůle a emocí, a neb, proč emoce častěji vítězí 

·         vaše emoce ve výchovných situacích, jak je krotit

·         proč je pro dítě důležité umět respektovat autority

·         potřeby a vnímání světa dětmi

·         bezpodmínečná láska a jak ji rozvíjet

·         důslednost, co na ni působí

·         důsledky nedůsledné výchovy 

·         pravidla, odměny a tresty 

·         hodnoty a vlastnosti, které důslednou výchovou rozvíjíme

·         kde čerpat sílu na důslednou a laskavou výchovu

Vyzkoušíte si

·        Na modelových rozhovorech, jak lze komunikovat s vůlí k porozumění

Odnesete si

·         Mapa zdrojů laskavé a důsledné výchovy

Lektorka

Mgr. Kateřina Neubauerová  

Sociální pedagog, terapeut

Web: www.pruvodcerodicovstvim.cz

email:  katkaen@email.cz

Telefon: 775 387 989