Jak předcházet dětským úrazům

03.11.2016 11:00

Přednáška/beseda je určena všem, kteří by se rádi dozvěděli, na co si dát pozor, čemu se vyvarovat a jak zabránit úrazům u dětí předškolního věku. Úrazy patří mezi nejčastější příčinu úmrtí u dětí.

Hlavní témata přednášky

  • Bezpečný domov
  • Dětské otravy
  • Pády a poranění
  • Dopravní úrazy
  • Termické úrazy, přehřátí
  • Vdechnutí, udušení, uvíznutí
  • Úrazy při hře a sportu

MUDr. Danuše Antošová odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky