Kurz: První pomoc u dětí

27.03.2018 10:37

Nejste si jisti, zda byste dokázali pomoci? Dorazte na kurz První pomoci u dětí

Ve čtvrtek 26. 4. od 15.30 do 18:30 v Rodinném centru Ymca. 
 
3 hodinový kurz první pomoci pro rodiče, pedagogy a další zájemce. 
Kurz realizuje Český červevený kříž a po jeho absolvování obdržíte potvrzení o absolvování. 
V kurzu se naučíte poskytnout první pomoc dítěti, které je v bezvědomí, má zástavu dechu a oběhu nebo vdechlo cizí těleso. 
Výuka je omezena na nejnutnější teorii, větší důraz je kladen na praktickou část.

Kurzovné 350,- Kč

Rezervace míst na : ymca.hastalska@gmail.com
nebo 774409660
 
Těšíme se na Vás!