KURZ RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN OD ŘÍJNA DO LISTOPADU 2013

01.12.2013 10:27

RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

 

Pořádající organizace: Rodinné centrum YMCA a Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání www.respektovani.com.

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ A ZAPLACENÍ JE NUTNÉ DO 30. ZÁŘÍ 2013!

Přihlašovat se můžete e-mailem nebo telefonicky (viz KONTAKTY) nebo prostřednictvím PŘIHLÁŠKY.

Leták pro tisk ke stažení ZDE.

 

Kurz R+R bude probíhat v těchto termínech a časech (jedná se vždy o čtvrtky) v prostorách naší herny (je určen pouze pro dospělé bez přítomnosti dětí, hlídání v tomto případě nezajišťujeme).

10.10.2013 17,30 - 21,00
17.10.2013 17,30 - 21,00
24.10.2013 17,30 - 20,30
7.11.2013  17,30 - 21,00
14.11.2013 17,30 - 21,00
21.11.2013 17,30 - 21,00
28.11.2013 17,30 - 21,00

 

Cena: 2 900 Kč za všech 7 setkání (v ceně jsou zahrnuty výukové materiály a nápoje).

 

Kurz bude probíhat v rozsahu 32 výukových hodin (45 min) v následujícím obsahovém rozložení:

SDĚLOVÁNÍ OPRÁVNĚNÝCH POŽADAVKŮ

1. seminář
Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly. Rizikové
způsoby komunikace I. Principy reagování tří částí mozku. Základní fakta o
emocích I. Šest zásad dobré komunikace.

2. seminář
Rizikové způsoby komunikace II. Respektující versus mocenský model ve
výchově a vzdělávání. Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osobní,
pracovní a celospolečenské. Dovednosti pro respektující komunikaci I.

3. seminář
Dovednosti pro respektující komunikaci II. Já-výrok a jeho funkce.
Procvičování.

EMOCE
4. seminář
Základní fakta o emocích II. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce
(zejména negativní) u druhých. Formy empatické reakce, procvičování.
Zvládání vlastních emocí a jak to učit děti.

ZPŮSOBY VYMEZOVÁNÍ HRANIC, KTERÉ VEDOU K ZODPOVĚDNOSTI 5. seminář
Rozlišení pojmů: trest – přirozený důsledek – logický důsledek. Vnitřní a
vnější motivace k učení a práci. Rizika trestů. Postupy při nevhodném
chování dětí.

JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
6. seminář
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Pojmy ocenění a
zpětná vazba. Postupy při oceňování. Rizika soutěží.

RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN
7. seminář
Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“
situací i konfliktů mezi dětmi. Zmírňování problémů v sourozeneckých
vztazích.