Kyberšikana - přednáška s besedou

14.10.2015 14:30

Cyberstalking, jehož součáetí je kyberšikana je velmi nebezpečná epidemicky se šířící sociální patologie. Stručně řečeno, spočívá ve zneužívání internetu, mobilních telefonů, zobrazovací a komunikační techniky, k zesměšňování, hanobení a psychickému týrání dítěte nebo mladého člověka jednotlivcem nebo skupinou.

Cílem přednášky je pomocí konkrétních případů představit tento jev a vysvětlit, jak se děti mohou stát šikanovanými, ale i šikanujícími a doporučit, jak se chovat, aby se tak nestávalo.