Pedagogika Franze Ketta - Kurz Mám své místo - OBSAZENO!

25.11.2017 09:00

Kurz je již zcela obsazen. Pro velký zájem hodláme uspořádat v příštím roce další semináře. Sledujte naše webové stránky.

Křesťanská pedagogika Franze Ketta

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny.

V současné době rozvíjí tento pedagogický směr Institut für Kett-Pädagogik e. V. a v návaznosti na něj Společnost Pedagogiky Franze Ketta, z. s., vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP.

Mám své místo

Účastníci programu získají základní psychologický a pedagogický náhled na vztahovost jako kvalitu života a na schopnost člověka vytvářet a prožívat vztahy se zaměřením na vztah dítěte k sobě samému a na jeho získávání, rozvíjení a upevňování v souvislosti s rámcovým cílem předškolního vzdělávání ve smyslu získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí, jak ji vymezuje sociální a personální kompetence. V rámci didaktického uvedení budou účastníci vybaveni základními dovednostmi a konkrétními metodickými postupy,  které tento rozměr vztahovosti cíleně tvoří, podporují a upevňují. 

Lektoři: Eva Muroňová PhD., Dr. Tomáš C. Havel

Termín: 25. - 26. 11. (so – ne), so 9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 19:00, ne 9:00 – 12:00

Místo: RC YMCA Haštalská 21, Praha 1

Cena: 1500Kč/osoba. Možnost přespání na karimatce ve spacáku v herně – 50Kč. Drobné občerstvení v ceně – káva, čaj, sušenky.

Přihlášky posílejte emailem na ymca.hastalska@gmail.com.

Přihláška: Přihláška na kurz Mám své místo - ped. F. Ketta.docx (33347)

Pozn. minimální počet účastníků 8, maximální 15. V případě zájmu rádi uspořádáme další kurzy u nás v RC YMCA v centru Prahy.