POKRAČOVÁNÍ ÚSPĚŠNÉ PŘEDNÁŠKY NA TÉMA VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ - ČTVRTEK 14. 11. OD 10 HOD.

15.11.2013 11:00