Sleva na dani z příjmů pro rodiče, kteří využili v roce 2015 školičku Sovičku

05.08.2015 11:06

Potvrzení opět vydáváme! 

Níže najdete vyjádření z MPSV.

 

Dobrý den paní Plešková,

 

z pověření paní Mgr. Pipkové reaguji na Váš dotaz týkající se změny zákona  č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů. Novela zákona č. 127/2015 Sb. o dětské skupině a změna souvisejících zákonů je účinná od 4. června 2015. Podle této novely došlo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů k  zúžení seznamu předškolních zařízení, na která se bude nově vztahovat sleva na dani pro rodiče. Toto nové opatření se však dle přechodného ustanovení bude týkat až dalšího zdaňovacího období započatého po účinnosti novely.

 

Pro toto zdaňovací období  podle  zákona  o  daní z příjmů platí, že lze uplatnit slevu na dani z příjmů pro rodiče, který za účelem poskytnutí péče o děti předškolního věku využije vedle služeb mateřské školy zřizované podle školského zákona i služeb dalších zařízení péče o děti předškolního věku, tedy dětské skupiny, zařízení péče o děti fungující na základě živnostenského zákona, lesní školky, jeslí atd.

 

Daňová problematika, kterou upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů spadá do gesce Ministerstva financí, proto bych Vám doporučovala obrátit  se s jakýmkoli dalším dotazem, který se bude týkat výkladu tohoto zákona,  na Ministerstvo financí.

 

Předpokládané termíny vyhlášení výzev na podporu DS jsou v listopadu 2015. Informace lze sledovat na webových stránkách  Evropského sociálního fondu a Integrovaného regionálního operačního programu.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Pechová

Oddělení koncepce rodinné politiky

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

tel: +420 221 922 328

email: jana.pechova@mpsv.cz