Obecné informace

Dětská skupina Sovička
 

Provoz dětské skupiny je spolufinancován dotací Ministerstva práce a sociálních věci České republiky. 
 

Dětskou skupinu Sovička provozuje YMCA Praha ve svém Rodinném centru YMCA na Praze 1, v Haštalské ulici.

Prostory Rodinného centra jsou jako oáza v srdci Prahy. Hned za dveřmi má Rodinné centrum dětské hřiště, kde má Sovička i vlastní záhonek s rajčaty a jahodami. Dům má klidný vnitroblok se spoustou stínu.

zahrada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od července 2018 fungujeme jako registrovaná dětská skupina. 
 

Sovička je skupinka maximálně 12 dětí s programem jako ve školce. Určeno pro děti od 2,5 do 6 let. O děti vždy pečují 2 pečující osoby. 

Fungujeme od pondělí do pátku od 8:00 do 15:00, celoročně.

Máme osobní přístup ke každému dítěti. 
Dobré vztahy jsou pro nás prioritou. 
Děti rozvíjíme všestrannými aktivitami výtvarnými, pohybovými a hudebními. 
Na začátku školního roku probíhá adaptace individuálně podle tempa dítěte a možností rodičů.

Sovička může být alternativou školky nebo jako příprava na další kolektivní vzdělávání. Dětská skupina Sovička klade důraz na individuální přístup k dětem i rodičům. Respektuje speciální potřeby dětí a snaží se zajistit optimální podmínky pro rozvoj jejich samostatnosti. Pomáhá dětem vytvářet svou vlastní identitu a pevný hodnotový základ pro život. Sovička je dětská skupina podporující zdraví, založená na křesťanských principech.

sova

 Cena bez jídla: 

 Cena při docházce 1 - 2 x za týden/ 300,-Kč /den (platí od 1. 9. 2022)

 Cena při docházce 3 - 5 x za týden/ 200,-Kč/den (platí od 1. 9. 2022)

Probíhá výpočet dle přípustných příspěvků podle zákona o Dětských skupinách.

 Svačinky i obědy si děti nosí své. Pečující osoby jídlo ohřívají a servírují. 
 

 

Kontakt:

Rodinné centrum YMCA

Haštalská 21
110 00 Praha 1

Vedoucí: Mgr. Aneta Bruna Žďárská

Mobil: 774 409 660
E-mail: rcymca@praha.ymca.cz
Facebook: rodinne.ymca

Bankovní účet: 
2000627451/2010

 

OMLUVY A NÁHRADY
V DS SOVIČKA:

MARTINA SOUKUPOVÁ
775 220 507

 

YMCA Praha
Na Poříčí 12, 110 00 Praha
(2. patro, kancelář č. 244)

Telefon: 224 872 128
E-mail: praha@ymca.cz
Facebook: ymcapraha

IČO: 265 29 122

Datová schránka: majtuuu