Herna pro děti v centru Prahy

 

Rodinné centrum YMCA (RCY) v Haštalské ulici nabízí rodičům s dětmi přátelský, bezpečný a inspirativní prostor. Centrum svými službami reaguje na potřebu rodičů v oblasti trávení volného času a vzdělávání svých dětí, překonávání sociální izolace rodičů na rodičovské dovolené a slaďování profesního a rodinného života.

V našem programu rodiče s dětmi naleznou hernu, cvičení pro děti i dospělé, jazykové kurzy pro děti i dospělé, výtvarné kurzy i hudební dílny a také školičku Sovičku pro děti od 2,5 let bez rodičů. 

Také u nás můžete spočinout po procházce či nákupech. Dítě nakojit, nakrmit, přebalit. Dát si zde sraz s kamarádkou a nabídnout si kávu nebo čaj, zatímco si Vaše děti pohrají.

Dále pořádáme tradiční jednorázové akce - Cestu světel, mikulášské besídky, tradiční masopust, divadelní představení, tématické výtvarné dílny a přednášky.

 

Náš pracovní tým

 

Vedoucí centra Mgr. Aneta Žďárská - sociální pedagog se zaměřením na tělesnou výchovu a sport. Dlouholetá praxe v poskytování sociální služby dětem, mladistvím i dospělým. Organizátor sportovních i kulturních aktivit v soukromém i neziskovém sektoru. Trenér běhu. 

 

 Lektorka Školičky Sovičky Mgr. a Bc. Renata Hromková. 

Lektorka Školičky Sovičky Mgr. Renata Koudelová, speciální peadagog

Asistentka  Školičky Sovičky Mgr. Gabriela Mančalová, speciální pedagog

Dobrovolníci

Síť mateřských center

Rodinné centrum je členem Sítě mateřských center. 
Síť pro rodinu, z.s. (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center . Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí.