NAŠE ČINNOST JE PODPOROVÁNA TĚMITO INSTITUCEMI

Městskou částí Prahy 1

Městská část Praha 1

 

Ministerstvem práce a sociálních věcí   

 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Logotyp MŠMT CZ1

 

Magistrátem hlavního města Prahy

 

Sítí mateřských center v rámci projektu Spolu pro MC

 

Propagace akcí Kudy z nudy.

www.kudyznudy.cz/

 

Všem dárcům velmi děkujeme za podporu!