Biblická putování

BIBLICKÁ PUTOVÁNÍ

Všemi smysly, hrou a prožitkem v písních, dramatizacích a tvoření se děti seznámí s biblickými příběhy. Naučí se je číst v obrazech starých mistrů v nedalekém Klášteře sv. Anežky České. Děti budou vnímat etické poselství biblických příběhů, ve kterých každý člověk má svou důstojnost,  a tak zakusí respekt k sobě samému i k individualitě druhých, rozvinou svou empatii a prosociální chování.

 

STŘEDA

15:00 – 16:30 (děti 3 – 9 let) Děti (s předplaceným kurzem) mohou být bez rodičů.

Začínáme 19. 9. 2018

 

Předplatné pro kurzisty: 1000,-Kč/ 10 lekcí.

Pro náhodně příchozí zájemce: 120,-Kč/lekce.

 

Lektor: Mgr. Jitka Brejtrová