Feldenkraisova metoda

Středa 18:00 - 19:00 (zač. 9.1.2019)

Rodinné centrum YMCA, Haštalská 21, Praha 1

 

Přístup Moshého Feldenkraise je zaměřen na člověka jako celek. Vytváří prostor k učení a je pro každého. Lekce obsahuje vždy sérii jednoduchých pohybů, které se vykonávají pomalu a soustředěně, nejčastěji na zádech, břiše či boku. Cílem je zvýšit potenciál vlastního těla, snížit námahu, úsilí a umět se bezbolestně a s radostí pohybovat v každodenním životě.

 

Cena: 1.500 Kč (10 vstupů) 

Cena za jednotlivý vstup: 200,- Kč (prosím o přihlášení přes sms)

Lektorka: MgA. Markéta Císařová, tel. 608 568 334

 

Lektorka vystudovala Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze. Je ve čtyřletém výcviku Feldenkraisovy metody ve Vídni (www.feldenkraisinstitut.at). Ve své praxi se věnuje pohybu, tanci, improvizaci a filmové tvorbě.

Více informacíwww.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700011/