Hýbeme se s notičkou

st 17:00 - 17:45

Hudebně-pohybový kroužek


Kroužek je určen pro rodiče (prarodiče) s dětmi od 2 do 6 let. 
Ve skupině bude max. 8 dětí s rodiči. 
Při každém setkání budeme s dětmi zpívat, tancovat, hrát dětské hudební hry. Můžete se těšit na cvičební pomůcky (míče, obruče, padák apod.)

Pohyb a tanec zlepšuje koordinaci pohybů, rozvíjí motoriku, zpevňuje svalstvo a prohlubuje hudební cit. 

Vnímání melodie posiluje činnost smyslů a zpěv rozvíjí řeč, výslovnost a zvyšuje slovní zásobu.


Cena: permanentka 1000,- (10 vstupů),  jednorázový vstup - 150Kč, první hodina je pro každého zdarma

Moc se na Vás těší lektorka Renata Koudelová.


Před a po skončení hodiny mohou účastníci dále využít pohostinnost naší herny do 18:00. Pro účastníky hodina před kroužkem v herně zdarma.