Matýsek

Hejného metoda pro děti předškolního věku - Matematika všemi smysly formou hry.

Rozvíjení předmatematických představ v předškolním věku buduje základy pro budoucí matematickou gramotnost.  Děti získají bohatší zkušenosti s číslem v jeho různých podobách, ukotví si představy o geometrických pojmech a budou uvažovat ve vztazích (rozvinou početní a geometrické představy a funkční myšlení).

Předmatematická výchova v předškolním věku stimuluje rozvoj nástrojů myšlení a dítě je tak více motivováno pro intelektuální práci, která ho čeká ve škole a vytváří tak dobrý základ pro další učení se.

 

PONDĚLÍ

15:00 – 16:00 (děti 3 – 5 let) Děti (s předplaceným kurzem) mohou být bez rodičů.

Začínáme 17. 9. 2018

 

16:00 – 17:00 (děti 4 – 7 let) Děti (s předplaceným kurzem) mohou být bez rodičů.

Začínáme 17. 9. 2018

 

Předplatné pro kurzisty: 1000,-Kč/ 10 lekcí.

Pro náhodně příchozí zájemce: 120,-Kč/lekce.

 

Lektor: Mgr. Jitka Brejtrová