ELKONIN - ČTENÍ NEZKONÍM

Rozvoj jazykových schopností dle Elkonina

po a st 15:30 - 16:30

2.10. - 13.12. 2017

Speciální tréning jazykových schopností , který u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které
jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.
Tato metoda spočívá v tom, že se děti neučí jednotlivostem na principu pokus - omyl, ani
mechanicky nebo nazpaměť, nýbrž se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a
jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. Po osvojení těchto všeobecných pravidel, dítě dokáže
přečíst každé slovo. Přemosťujeme vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění
slovům.
Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí.
Celá metodika probíhá formou hry, příběhu, kdy děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují
se s jejími obyvateli.
Pro uchování pravidel a jejímu porozumění je vhodné docházet na kurs 2x týdně
 
ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE ELKONINA
- speciální metoda na rozvoj jazykových schopností důležitých pro správný nácvik čtení a psaní
- metoda probíhá formou hry - cesta do pohádkové říše Krajiny slova a hlásek
- metoda vhodná pro všechny předškoláky od 5 let
- kurs vede certifikovaný pedagog
- každé pondělí a středa od 15:30
  • Speciální tréning jazykových schopností, který u dětí předškolního věku trénuje schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní. 
  • Tato metoda spočívá v tom, že se děti neučí jednotlivostem na principu pokus - omyl, ani mechanicky nebo nazpaměť, nýbrž se učí chápat principy a pravidla, jak se z hlásek tvoří slova a jak se mluvená slova dají zapsat písmeny. 
  • Po osvojení těchto všeobecných pravidel, dítě dokáže přečíst každé slovo. 
  • Přemosťuje vývoj mluvené řeči a čtení/psaní a posilujeme porozumění slovům. 
  • Metoda rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí. 
  • Celá metoda probíhá formou hry - příběhu, kdy děti poznávají Krajinu slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. 
  • Pro uchování pravidel a jejímu porozumění je vhodné docházet na kurs 2x týdně.
  • Metoda vhodná pro všechny předškoláky od 5 let.
  • Kurs vede certifikovaný pedagog Mgr. Renata Hromková.

 

Záváděcí cena: 2000Kč (2x týdně - 22 lekcí, 5.10. - 13.12., skupina do 6 dětí s rodičem)